RETIA

Další názor odborníka na kontaktní centra

Další názor odborníka na kontaktní centra

Názor odborníka nám poskytl Jan Horyna, Senior Quality Analyst ze společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 

A dále uvádí:

„Systém ReDAT nám umožňuje detailně analyzovat všechny interakce se zákazníky, díky tomu zrychlovat a zpřesňovat naše procesy a zvyšovat spokojenost zákazníků. Analytická část systému nám poskytuje hluboký vhled do trendů a vzorců chování našich zákazníků, lépe tak rozumíme jejich potřebám a můžeme proaktivně řešit časté dotazy a problémy. Dále nám pomáhá s podporou našich operátorů, u kterých snadněji cílíme na konkrétní oblasti při jejich motivaci, tréninku a rozvoji dovedností. V neposlední řadě dokážeme díky analýze hovorů získávat podklady pro přesnější realizaci prodejních kampaní a zvyšování plnění jejich cílů.

Celkově nám ReDAT poskytuje esenciální nástroje pro udržení vysoké úrovně služeb. Jsem přesvědčen, že každé kontaktní centrum, které si klade za cíl poskytovat prvotřídní zákaznickou podporu, se bez podobného systému neobejde.“

Více o záznamových systémech v prostředí kontaktních center naleznete zde: https://retia.cz/zaznamove-systemy-redat/reseni-pro-kontaktni-centra/