RETIA

Bezpečnost

Celkový dohled a jednoduchá, ale komplexní správa nad záznamovým systémem ReDAT, stejně jako bezpečnost při práci s citlivými zaznamenanými daty, to jsou klíčové znaky systému ReDAT.

Naše řešení jsme mnohokrát instalovali jak v bankovním sektoru, tak i v prostředí bezpečnostních složek.

ReDAT Verificator

Modul pro ověření pravosti zvukových dat a ochranu proti manipulaci se záznamy.

ReDAT Advanced Data Management

Modul pro pokročilou správu zaznamenaných dat.

ReDAT Indicator

Indikace stavů záznamových kanálů pomocí vizuální signalizace.

ReDAT Management System

Správa a automatický dohled nad záznamovým systémem ReDat.

ReDAT Explorer

Aplikace umožňující síťový dohled nad záznamovým systémem ReDat.