RETIA

Mobile Ground Station

Specializované mobilní vyhodnocovací stanoviště vybaveno elektronickými systémy pro příjem, vyhodnocování a distribuci informací o rozmístěných pozemních silách a prostředcích.

hodin provozu
> 8
autonomní systém
zvedání
až pro
3 osoby
odolnost vůči
extrémním podmínkám

Dodávku specializovaného mobilního vyhodnocovacího stanoviště realizovala společnost RETIA v rámci jednoho z hlavních projektů konceptu „smart defense“ Severoatlantické Aliance.

Systém AGS (Alliance Ground Surveillance) je hlavním pilířem ochrany vojsk aliance na bojišti.

Specializované mobilní vyhodnocovací stanoviště vybaveno elektronickými systémy pro příjem, vyhodnocování a distribuci informací o rozmístěných pozemních silách a prostředcích.

Základní charakteristiky

 • EMC > 60dB
 • Utajovaný přenos dat
 • Transportovatelné po silnici, letecky, po moři a železnici
 • UPS pro řízené vypínání IT systému
 • Vysoká spolehlivost
 • Operační použití ve vysoké nadmořské výšce
 • Autonomní systém zvedání
 • > 8 hodin provozu bez potřeby doplnění paliva
 • Fyzicky oddělené RED a BLACK IT zóny
 • Bezpečné úložiště dokumentace až do stupně tajné a NATO Secret
 • ISO1C shelter
 • Autonomní provoz
 • Prostor pro práci až 3 osob
 • Odolnost vůči vnějším extrémním teplotám

Technický popis

Vyhodnocovací pracoviště nazývané Mobile Ground Station zajišťuje příjem, zpracování a distribuci informací o rozmístěných pozemních silách a prostředcích. Z principu tak pracuje s životně důležitými utajovanými informacemi. Pro bezpečný provoz je tedy zásadní striktní oddělování informací různého stupně zabezpečení. Návrh zástavby musí počítat jak s elektrickými, tak i elektromagnetickými vazbami a zajistit správné fyzické rozmístění všech prvků.

Finální řešení obsahuje následující tři sektory:

Pracoviště posádky

 • Pracovní prostor pro tři osoby
 • Zodolněné vyhodnocovací pracovní stanice (2xPC, 4×24“ LCD)
 • Notebook velitele směny
 • Výstup signalizace BITE
 • Komunikační prostředky
 • Prostor pro uskladnění utajovaných informací
 • Klimatizace (výparníky)

Sektor IT

 • Skříň IT pro červené (utajované) informace
 • Skříň pro černé (neutajované) informace
 • Rozvodná skříň
 • Řízení UPS
 • Baterie UPS
 • Sada náhradních dílů
 • Sada nářadí

Technologický sektor​

 • Vestavěné GPS antény
 • Elektrocentrála s přídavným vzduchovým filtrem
 • Palivová nádrž pro elektrocentrálu a nezávislé topení
 • Filtro-ventilační zařízení
 • Klimatizace (kompresor, kondenzátor)
 • Nezávislé topení
 • Uvodorňovací systém
 • Sada náhradních dílů