RETIA

Záznam a analýza dat dispečerských aplikací

Vysoce modulární systém se širokým integračním potenciálem, který plně pokrývá potřeby záznamu dispečerských aplikací, a to jak z pohledu telekomunikačních technologií, tak z hlediska softwarových aplikací.

 
loggery a sondy
aplikační platforma
ReDAT eXperience
 
integrace
 
bezpečnost

Čas, přesnost a dostupnost, to jsou veličiny, které hrají klíčovou roli. Většina dispečinků dozoruje několik na sobě nezávislých kanálů. Ať jde o audio, video nebo datovou integraci ostatních systémů včetně ukládání logů. Všechny tyto vstupy bývají na sobě technologicky nezávislé, což znamená, že na sebe vzájemně „nevidí“.

Systém ReDAT pro dispečinky zajistí, že budete schopni v kterýkoliv okamžik analyzovat, online sledovat nebo pouze kontrolovat vzniklé situace komplexně s využitím všech dostupných prostředků. Systém navíc umožňuje vytvářet komplexní reporty, které automaticky generuje a odesílá dle požadavků uživatele.

Vysoce modulární systém se širokým integračním potenciálem, který plně pokrývá potřeby záznamu dispečerských aplikací, a to jak z pohledu telekomunikačních technologií, tak z hlediska softwarových aplikací.

Klíčové vlastnosti

 • komfortní přístup přes webové rozhraní
 • jednoduché, intuitivní prostředí uživatelské aplikace
 • centralizovaný záznam dat a jejich uchování
 • pohled na mimořádné události „v souvislostech“
 • sledování situace v reálném čase
 • časově synchronní reprodukce záznamů
 • reportingové nástroje a analytické funkce s výstupy dostupnými online
 • mapové podklady
 • možnost integrace „systémů třetích stran“
 • hierarchický přístup k datům
 • plně auditovaný systém
 • převod hlasu do textu
 • poznámky k záznamům

Názor odborníka

„…vidím v tomto sytému vysoký potenciál, zejména v oblasti operativního řízení dopravy. Kromě komplexního záznamu a monitoringu činnosti dispečera dokáže systém nabídnout i doplňkové nástroje a služby pro dohled širokospektrálních dohledových systémů, v současné době běžně využívaných drážní dopravou. Jako znalec v oboru železniční doprava, vnímám tento komplexní systém jako přínosný podpůrný prvek řízení dopravy na železnici, který v nemalé míře přispěje ke zvýšení bezpečnosti a samozřejmě i plynulosti železniční dopravy.“

Ing. Peter Blaho, PhD.
znalec v oboru železniční doprava

Vybrané reference

 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Česká republika)
 • Tísňové volání 112 (Česká republika, Slovensko, Litva, Slovinsko)
 • Zdravotnická záchranná služba, 14 regionů (Česká republika)
 • Hasičský záchranný sbor České republiky, 14 regionů (Česká republika)
 • Policie České republiky (Česká republika)
 • Generální ředitelství pro národní bezpečnost (Alžírsko)
 • Hraniční stráž (Polsko)
 • Ministerstvo vnitra (Slovinsko)
 • Hasičský záchranný sbor (Slovensko)
 • Řízení letového provozu České republiky, s. p. (Česká republika)
 • ČEZ, a.s. (Česká republika, Bulharsko)
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy (Česká republika)
 • Metro v Istanbulu (Turecko)
 • Etablissement National de la Navigation Aérienne, Řízení leteckého provozu (Alžírsko)
 • Letiště Palma de Mallorca (Španělsko)
 • J.P. ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH d. o. o. Ltd., železnice (Bosna a Hercegovina)
 • Skandinávská letiště
 • Řízení letového provozu (Maroko)
 • Energie Steiermark (Rakousko)
 • BDZ (Bulgarski Durzhavni Zheleznitsi), Bulharské železnice (Bulharsko)
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (Slovensko)

Více informací