RETIA

Služby

Kromě vyvíjených produktů nabízíme i doplňkové služby. Pro bližší nebo specifické informace nás kontaktujte. Rádi Vám sdělíme podrobnosti.

Školení, certifikace a konzultace

Produkty řady ReDAT vytváří komplexní systém pro záznam hovorů a Quality Management. Pro jejich 100 % využití připravujeme nejen pro zákazníky, ale i partnerské společnosti semináře a workshopy. Jejich hlavním cílem je zefektivnění správy a provozování systému ReDat.

Instalace

Služba poskytuje instalaci systému, přizpůsobení zákazníkovi a uvedení do provozu. Nedílnou součástí instalace je provedení akceptačních testů. V případě speciálních podmínek a přístupů do sítě provozovatele je možné instalaci nebo některé její části poskytnout i vzdáleně – přes VPN (uvedení systému do provozu přes VPN, vzdálená podpora během akceptačních testů.)

Servisní podpora (SLA)

Opravy chyb SW i HW v předem dohodnutých reakčních časech. Servisní oddělení ReDAT je připraveno řešit situace a události jak na místě instalace, tak i vzdáleně prostřednictvím speciálního monitorovacího a dohledového centra.

Maintenance

V rámci Maintenance programu získáte možnost bezplatného upgradu na nové verze SW Produktů RETIA, a.s.

Quality Management Support

Služba zajišťuje úspěšné a efektivní nasazení modulů Quality Managementu a hlasových a textových analýz v prostředí kontaktního centra zákazníka. Jedná se například o moduly QualityChart, VoiceProcessor, TextProcessor, TopicDetection, Reporting atd…

Business Analytics

Business Analytics poskytuje jednorázovou analýzu nahrávek. Služba analyzuje obsah hovorů uskutečněných v kontaktním centru, reportuje způsob vedení cross-sale a up-sale hovorů nebo monitoruje průběh již probíhajících kampaní. Business Analytics umožňuje zákazníkům vyzkoušet potenciál hlasových analýz na vlastních datech, aniž by bylo třeba investovat do nového systému.

ReDAT Cloud Recording

Služba cloud recordingu představuje realizaci pořizování a zpracování nahrávaných hovorů, jejich správu a management kvality v hostovaném virtuálním prostředí. Tato služba snese i ty nejtvrdší požadavky a nároky Vás, našich zákazníků, na funkcionalitu, dostupnost, výkon, spolehlivost a v neposlední řadě i na bezpečnost.