RETIA

Aplikační platforma ReDAT eXperience

Produkt pro nahrávání, správu a analýzu záznamů.

quality
management
analýzy
hlasu a textu
 
integrace
 
bezpečnost

Aplikační platforma ReDAT eXperience představuje komplexní funkční nadstavbu k záznamovým jednotkám (loggerům) pro řízení nahrávání, správu a analýzu záznamů. Poskytuje přehledné intuitivní prostředí a kontrolní nástroje k organizaci záznamového systému přes webové rozhraní. Aktivací jednotlivých modulů lze ReDAT eXperience rozšířit o další funkce pro práci se záznamy.

Aplikační platforma ReDAT eXperience získává data z připojených loggerů a sond a vytváří uživatelské rozhraní dalším modulům z kategorií quality managementu, hlasových a textových analýz, integrace a bezpečnosti. Více o rozšířeních.

Produkt pro nahrávání, správu a analýzu záznamů.

Klíčové vlastnosti

Aplikační platforma zajišťuje

 • pořízení záznamu (audio, screeny, CCTV kamery, data link, USB zařízení)
 • analytické nástroje obohaceny o grafické výstupy
 • škálovatelnost grafického rozhraní dle přístupové úrovně uživatele
 • podpora vyšetřování incidentů (možnost doplnění poznámek, ruční přepis atd.)
 • možnost dočasného udělení přístupového práva k určitým datům (např. z důvodu vyšetřování konkrétního incidentu)
 • využívá multiarchivy (primární a backup archivy pro záznamy jednotlivých segmentů)
 • synchronní přehrávání zaznamenaných audio dat, screenů, videa i USB zařízení
 • k přehlednosti ovládání je využito grafických prvků (strom objektů, mapa)

Hardwarové požadavky

Specifikace HW pro ReDAT eXperience je závislá především na objemu pořizovaných záznamů a jejich následné archivaci. Vliv na požadavky výkonnosti celého systému mají rovněž další moduly a využívané funkce celé sady ReDAT eXperience.

Popis

Systém uživatelských práv

 • Hierarchické členění záznamových zdrojů (agent, pobočka, záznamový kanál) pomocí skupin
 • Hierarchické členění uživatelů pomocí skupin
 • Práva uživatelů zařazených ve skupinách lze měnit pouhým přesunem uživatele mezi skupinami pomocí myši
 • Detailní nastavení oprávnění uživatelů aj.

Paměť

 • Podpora RAID5, RAID6, SAN/NAS
 • Šifrování záznamů uložených v paměti (volitelné)
 • Archivní služba na vyhrazeném paměťovém hardwaru

Klientský přístup – podpora webových prohlížečů

 • Kompatibilita s prohlížeči Microsoft EDGE, Firefox a Google Chrome

Uživatelská přednastavení prostředí

 • Uživatelsky definovatelná tlačítka pro přístup k nejpoužívanějším agendám
 • Široké možnosti individuálního nastavení prostředí
 • Nezávislé nastavení prostředí pro každou z používaných rolí

Historie stavu systémů a činností uživatelů

 • Rozdělení systémových a uživatelských záznamů
 • Vložení poznámky k události (např. komentář k příčině systémové chyby)
 • Nástroje pro systémový audit a diagnostiku

API

 • Kontrola externího přehrávání přes nezávislou platformu XML protokolu
 • Platforma nezávislého API protokolu je dostupná pro integraci přehrávání hlasu v aplikacích třetích stran

Pokročilá systémová konfigurace

 • Uživatelsky definované sloupce
 • Rozšířené možnosti pravidel replikace záznamů
 • Inteligentní nástroje pro údržbu archivů

Možnosti filtrů

 • Rozšířené možnosti vyhledávání pomocí času, včetně „plovoucího“ filtru typu poslední týden
 • Přehled o položkách filtru, které byly nastaveny
 • Oblíbené filtry
 • Testování filtrů před jeho uložením (změna nastavení)

Přehlednější editace položek záznamu

 • Rychlý přístup do vybraného řádku záznamu
 • Přehlednější prohlížení položek záznamu
 • Plovoucí rozšířený přehrávač na ploše
 • Rychlá kategorizace záznamů

Přehrávání a exportní funkce

 • Multimediální přehrávač jako nativní součást softwarové přehrávací stanice
 • Grafická vizualizace záznamů
 • Synchronní přehrávání audio dat, screenu, USB-HID dat a dohledových a radarových dat
 • Exportní funkce pro většinu typu datových kombinací
 • Tvorba exportních balíků, které odpovídají bezpečnostním požadavkům (odolnost proti manipulaci a zneužití)

Rozšířené možnosti vyhledávání a filtrování záznamů

 • Seskupování záznamů – např. dvouúrovňové rozčlenění seznamu záznamů podle úrovní skupina a agent
 • Skrývání neoznačených záznamů
 • Řazení záznamů (vzestupně/sestupné)

Vyzkoušejte si rozhraní na vlastní kůži

Požádejte o demo přístup

Release notes

S vydáním nové verze systému eXperience dochází i k uvolnění release notes. Nové funkce, změny stávajících vlastností i zcela nová rozšíření jsou obsahem dokumentu, který vzniká pro naše zákazníky i partnery.

Rozšíření

Díky stovkám implementací záznamového systému ReDAT víme, jak připravit a nainstalovat co nejefektivnější záznamový systém. Základní modelová řešení lze přizpůsobit na míru konkrétním podmínkám řešení.

Záznamové systémy ReDAT využívají kontaktní centra, dispečinky i řízení letového provozu po celém světě.

Quality Management

Základem úspěchu každého kontaktního centra nebo dispečinku je systematické hodnocení kvality práce agentů a neustálé zlepšování jejich schopností. Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

Hlasové a textové analýzy

Chcete znát obsah hovorů uskutečněných ve Vašem kontaktním centru či dispečinku? Potřebujete více informací o tom, jak jsou hovory vedeny? Chcete mít více možností, jak komunikaci efektivně a rychle vyhodnocovat? Říkáte si, že by nebylo špatné mít přehled o právě probíhajících kampaních? Chybí vám nyní možnost promptně reagovat na nečekané události, které se stávají v kontaktním centru či dispečinku? Hlasové a textové analýzy systému ReDAT řeší všechny tyto požadavky, a mnohé další.

Integrace

Vysokou přidanou hodnotou systému ReDAT je aplikační platforma, která poskytuje kompletní sadu nástrojů pro správu hlasových záznamů, Quality Management a integraci kontaktních center, včetně hlasových a textových analýz a záznamu screenů jednotlivých agentů. Celé prostředí aplikační platformy včetně kontrolních nástrojů k organizaci práce se záznamovým systémem je intuitivní a přehledné.

Bezpečnost

Celkový dohled a jednoduchá, ale komplexní správa nad záznamovým systémem ReDat, stejně jako bezpečnost při práci s citlivými zaznamenanými daty, to jsou klíčové znaky systému ReDat. Naše řešení jsme mnohokrát instalovali jak v bankovním sektoru, tak i v prostředí bezpečnostních složek.

Více informací