RETIA

Případové studie

Naše řešení jsou nasazována všude na světě, a abychom Vám přiblížili jejich konkrétní benefity, připravili jsme pro Vás tyto případové studie.

Metro Dubai​

„Případová studie – technologicky jedinečné řešení pro záznam hlasu dispečerské komunikace.“
Po mnoho let používalo metro konkurenční záznamový systém. V rámci modernizace nové části metra se společnosti realizující objednávku s hlavním dodavatelem Thalesem obrátily na naši společnost, aby dodala systém pro záznam dat.

Komplexní řešení pro operátory na home office

„Rozšíření funkcí kontaktního centra pro pracovníky na home office.“

V současné době velké množství společností přechází velmi rychle na vzdálený režim práce. Zavedení home office je zcela nová, neznámá a doposud nevyzkoušená situace jak pro zaměstnance, tak pro řídící pracovníky se zodpovědností za vedení týmu. Ze strany firem je žádoucí mít svůj pracovní tým i nadále pod kontrolou, jako tomu je při běžném uspořádání práce. Zde přichází systém ReDAT s novými funkcionalitami, které zajistí stejné funkcionality jako při práci na kontaktním centru.

Kontrolně Analytické Centrum - KAC

„Případová studie – zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.“
Systém KAC integruje a archivuje data ze systémů pro snímání a záznam hlasové komunikace a objektového videa v rámci celé České republiky. Jde o projekt, který v souladu s evropskými trendy vytváří předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.

Hlasové analýzy v praxi

“Případová studie – jak slouží hlasové technologie našim současným zákazníkům, kteří je aktivně a úspěšně využívají.”
Jedním z cílů naší společnosti je snaha držet krok s neustálým rozvojem technologií v oblasti zpracování hlasu. Kontaktní centra musí reagovat na toto tempo technologických změn, a právě pro ně je určena tato případová studie udávající představu o využití hlasových technologií na kontaktních centrech.

Monitoring hlukové zátěže

“Případová studie – získávání údajů o vývoji úrovně hluku, které mohou sloužit jako zdroj pro rozhodování při budování pasivních či aktivních protihlukových opatření.”
Monitoring hlukové zátěže představuje další funkcionalitu, o kterou lze flexibilně rozšířit systém Kontrolně Analytického Centra – KAC. Toto řešení je možné využít všude tam, kde je potřeba získávat údaje o hlukové situaci. Získané údaje o vývoji úrovně hluku pak mohou sloužit jako zdroj pro rozhodování při budování pasivních či aktivních protihlukových opatření, a také pro analýzu konkrétních hlukových událostí a identifikaci zdroje hluku.

Záznam komunikace na pracovišti mezi dispečery

“Komplexní hlasový záznam pracovišť dispečerů”
Ne všechna komunikace na dispečincích je vedena přes „technické“ komunikační prostředky, ale může být předávána mnohem snazší cestou, a to ústně „ze sousedního pracoviště“. Na rozdíl od telefonního kontaktu však až doposud neexistoval jednoznačně průkazný materiál ve formě záznamu rozhovoru mezi dispečery v místnosti.