RETIA

Záznamové systémy ReDAT

Z oboru telekomunikace společnost RETIA, a.s., vyprofilovala svou obchodní divizi
záznamových systémů ReDAT.

Ta poskytuje velice sofistikovaný systém pro záznam hlasu, obrazu a dalších
relevantních dat, která jsou automaticky analyzována, aby byla v přehledné a
strukturované formě předložena uživatelům systému.

Tento vysoce modulární systém se širokým integračním potenciálem plně pokrývá
potřeby záznamu jak v dispečerském segmentu, tak i v sektoru ATM/ATC a na
kontaktních centrech.

Přehrát video

REDAT

Sofistikovaný systém pro záznam hlasu, obrazu a dalších dat

Našimi zákazníky jsou významní mobilní operátoři, velké banky, složky integrovaného záchranného systému, správci železničních cest, řízení letového provozu nebo úspěšná komerční kontaktní centra.

Řešení pro kontaktní centra

Systém ReDAT zaznamenává a analyzuje veškerou komunikaci se zákazníky na kontaktním centru a to nejen hlasovou, ale také textovou a audiovizuální. Systém umožňuje mimo jiné efektivní řízení a měření výkonnosti a je tedy nezbytným osobním i manažerským nástrojem.

Řešení pro dispečinky

Vysoce modulární systém se širokým integračním potenciálem, který plně pokrývá potřeby záznamu dispečerských aplikací, a to jak z pohledu telekomunikačních technologií, tak z hlediska softwarových aplikací.

Řešení pro ATM/ATC

Do segmentu ATM/ATC dodáváme modulární systém pro záznam a analýzu dat, který byl vyvinut v úzké spolupráci s poskytovateli leteckých navigačních služeb.