RETIA

ReDAT5 Záznamová jednotka

Komplexní záznamové zařízení pro záznam analogové, digitální a IP telefonie, screenů, datové komunikace a HID kanálů.

 
telefony
 
mikro-
fony
radarová
data
 
moni-
tory
USB
HIDy
 
CCTV

Digitální záznamové zařízení určené pro záznam, archivaci, kontrolu a následné prohlížení a přehrávání pořízených záznamů audia, videa a dat integrované komunikace. Modulární koncepce systému umožňuje záznam různých typů dat podle instalovaných HW a SW modulů.

ReDAT5 Záznamová jednotka poskytuje širokou variabilitu možných HW sestav a funkcí pro řešení záznamu audio-video-datové komunikace. Podle požadavků zákazníka je ReDAT5 Záznamová jednotka vždy konfigurována pro připojení konkrétních nahrávaných zdrojů. Použité komponenty dávají uživateli možnost dalšího postupného rozšiřování zařízení.

Komplexní záznamové zařízení pro záznam analogové, digitální a IP telefonie, screenů, datové komunikace a HID kanálů.

Klíčové vlastnosti

Nová generace záznamové jednotky přináší:

 • operační systém založený na Linuxu
 • webová aplikace pro správu nahrávek
 • modularita na úrovni SW
 • variabilita při skladbě HW platforem
 • nadstandardní zabezpečení systému
 • snadné řešení servisních požadavků
 • snadný upgrade systému a rozšíření

Další vlastnosti:

 • spolehlivý a stabilní záznam hlasu, screenů, HIDů a datové komunikace
 • plně automatický
 • bezobslužný provoz v nepřetržitém režimu 24/7/365
 • různé úrovně přístupových práv obsluhy
 • modulární a škálovatelný
 • bezpečné uložení dat
 • vzdálený přístup umožňující třídění, vyhledávání, filtrace, stahování, přehrávání, apod.
 • možnost vzdálené konfigurace
 • administrativní funkce přístupné lokálně a vzdáleně přes LAN/WAN

Specifika zařízení

 • podpora různých HW sestav
 • architektura na bázi klient-server
 • možnost archivace na výměnná média
 • podpora redundantního řešení
 • akustické a vizuální alarmy
 • integrace do LAN/WAN sítí
 • možnost konfigurace tisíců hlasových kanálů a současný záznam stovek nahrávaných linek kanálů
 • podporované kodeky: G.711, G.723, G.729, G.722, iLBC
 • podporované komprese zvuku: WAV, MP3, RAW
 • podporované protokoly IP telefonie: SIP, SIPREC, RTSP, RTP, H.323, MGCP, ED-137, GSMR a proprietární protokoly
 • podpora různých způsobů spínání záznamu
 • záznam telefonie ve formátu mono nebo stereo
 • podpora časové synchronizace přes NTP
 • automatické vyrovnávání záznamové úrovně (AVC)
 • podpora statistiky a diagnostiky systému

Podporovaná rozhraní

Analogové rozhraní

 • analogové telefonní linky, GSM brány s analogovým rozhraním, audio výstupy analogových radiostanic, mikrofonů, analogové výstupy VCS a různé zdroje analogových audiosignálů
 • podporované signalizace:
  • „In band“ tónové detektory (DTMF, ZVEI), FSK detektory (CLIP, TRS), pulzní volba, aj.
  • detekce vyzvánění, detekce připojení (on/off )

Rozhraní IP telefonie a TCP/IP

 • záznam přes Eth. rozhraní
 • IP telefony, VCS/GRS systémy (aktivně/pasivně)
 • screeny (intruzivní/neintruzivní metodou)
 • radarová a letová data (multicast/unicast)
 • data-link, HID kanály
 • doplňkové (signalizační) informace z CTI serverů
 • ostatní Ethernet data

Digitální rozhraní

 • digitální telefony renomovaných výrobců pobočkových ústředen s proprietárním rozhraním Up0 (Unify, Ericsson, Alcatel-Lucent, Bosch, Matra, Panasonic, aj.) a základnové stanice DECT
 • rozhraní Euro ISDN S0; ISDN telefony,
 • GSM brány s rozhraním ISDN
 • rozhraní G.703/G.704 (PCM 2Mbit/s), včetně sériového toku dat
 • trunky E1 mezi pobočkovými PBX a PSTN (ISDN30, ISDN PRI, ISDN BRI)
 • záznam GSM-R na rozhraní mezi MSC a BSC
 • tradingové a VCS systémy s E1 rozhraním
 • podporované signalizace:
  • digitální signalizace ISDN
  • proprietární protokoly vybraných výrobců pobočkových ústředen

Vyzkoušejte si uživatelské rozhraní​​

Není nic jednoduššího, nechte nám tu vaše kontaktní údaje a my Vám vytvoříme přístupové údaje na míru, přesně dle Vašich požadavků.

I my věříme, že někdy je lepší si prostředí pořádně osahat.

Více informací