RETIA

RL-3D

Rodina radarů RL-3D je založena na technologii AESA (Active Electronically Scanned Antenna), která umožňuje elektronicky měnit vyzařovací diagram antény tak, aby optimálně odpovídal zvolenému režimu. Radary této rodiny se liší dosahem, který určuje jejich konkrétní využití ve strukturách protivzdušné obrany.

splňuje
požadavky GBAD
doba rozvinutí
< 10 min
detekce
proti-radarových střel
vysoké rozlišení
v dálce

Detekční dosah radarů řady RL-3D je až 470 km. Omezení vyplývá ze zakřivení Země a podmínky přímé viditelnosti. Požadavek na dosah určuje velikost antény. Jednotlivé varianty radarů se tak liší hlavně konstrukčním řešením.

Základní stavební prvky modulů pro zpracování signálu a modulů pro zpracování dat jsou pro celou rodinu stejné. Modulární škálovatelné řešení usnadňuje vývoj a údržbu technologie řady RL-3D. Radary mohou být dodávány jako stacionární nebo jako mobilní, snadno a rychle rozmístitelné.

Rodina radarů RL-3D je založena na technologii AESA (Active Electronically Scanned Antenna), která umožňuje elektronicky měnit vyzařovací diagram antény tak, aby optimálně odpovídal zvolenému režimu. Radary této rodiny se liší dosahem, který určuje jejich konkrétní využití ve strukturách protivzdušné obrany.

Základní charakteristiky

 • Frekvenční pásmo S
 • Krátký, střední nebo dlouhý dosah
 • Přehledový režim a režim řízení palby
 • Optimalizovaná detekce nízkoletících malých cílů
 • Detekce a klasifikace vzdušných cílů včetně střel a dronů
 • Vysoká rychlost obnovy informace
 • Stacionární nebo mobilní
 • Pokročilé ECCM techniky
 • Bezobslužný provoz
 • Vestavěný systém diagnostiky a kontroly parametrů (BITE)
 • Hladká integrace s C2 systémy
 • Vysoká mobilita
 • Vysoká odolnost vůči protiradarovým střelám
 • Integrovaný dotazovač IFF
 • Integrovaný GNSS
 • Integrovaný inerciální navigační systém

Technický popis

Radary této rodiny dokáží plnit dvě různé role důležité pro protivzdušnou obranu. Mohou pracovat jako přehledové, kdy poskytují pouze obraz vzdušné situace, ale mohou pracovat také v režimu řízení palby, kdy poskytují konkrétním zbraním konkrétní souřadnice cílů ke zničení. Tyto souřadnice je možné naváděným střelám posílat i za letu a korigovat tak jejich kurz. To je zajištěno použitou technologií AESA antény a SW definovaného radaru, kdy radar dokáže vhodně měnit svoji vyzařovací charakteristiku a přizpůsobovat své parametry zvolenému režimu. 

V režimu řízení palby jsou vlastnosti radaru optimalizovány pro detekci malých i nízkoletících cílů jako jsou například drony, UAV či balistické střely. 

Technologie této radarové rodiny umožňuje vytvářet zákaznická řešení na míru různým zákaznickým požadavkům a v souladu s předpokládaným prostředím nasazení. Samozřejmostí je plná integrace do existujících struktur pozemní obrany. 

Přestože jsou radary navržené pro plnou mobilitu, lze je umisťovat i stacionárně a využívat tak výhod různých geografických lokalit.

Menší radary této rodiny s kratším dosahem tak mohou sloužit jako tzv. gap filler, který zajistí pokrytí oblasti, kde hlavní radar díky geografickým překážkám pokrytí nemá. 

Radary RL-3D pracují ve frekvenčním pásmu S. Hlavní část radaru, radarová hlava, je tvořena řadovou anténou, jejíž jednotlivé horizontální prvky jsou napájeny jednotlivými TR moduly. Anténa umožňuje plně monopulsní zpracování signálu a použití TR modulů zajišťuje malou míru degradace vlastností radaru při výpadku některého z nich. Při rotačním pohybu radarové hlavy je vyzařovací svazek rozmítán v elevaci pro určování výšky cíle, otáčením je pak určován jeho azimut. V radarové hlavě dochází ke kompletnímu zpracování signálu a jeho digitalizaci na úrovni mezifrekvence. Další zpracování pak již probíhá pouze digitálně a výstupní data jsou dále přenášena po optickém kabelu. Technologie softwarově definovaného radaru umožňuje další rozvoj schopností radaru u uživatele bez nutnosti zásahů do hardwaru. 

Operátorské ovládání radaru, zobrazení vzdušné situace a zobrazení diagnostických informací umožňuje intuitivní grafické uživatelské rozhraní. Radar může jak poskytovat přehledovou situaci, tak i může být vybaven modulem komunikace a modulem C2 (Command & Control) pro podporu činnosti systémů protivzdušné obrany. Radar může současně přenášet data do nadřízeného místa bojového velení – Command Control Post (CCP) a do podřízených systémů GBAD.

Radar RL-3DM

 • Vysoká mobilita
 • Kompaktnost
 • Konfigurovatelnost režimu
 • Snadná obsluha
 • Vysoká dostupnost
 • Nízké náklady na opravu / údržbu

Radar RL-3DL

Detekční dosah radaru RL-3DL je 250 až 470 km.