RETIA

Dotační programy

Společnost RETIA, a.s. se účastní těchto projektů spolufinancovaných Evropskou unií.

Projekty realizované v rámci OPPIK

Vývoj platformy ReDat pro operační systém Linux

Cílem projektu bude v rámci experimentálního vývoje vyvinout funkční software, ReDat pro Linux, který rozšíří portfolio výrobků společnosti RETIA v segmentu digitálních záznamových systému.

Vývoj a výzkum Radarového systému pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů

Cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, jehož výsledkem bude nový radarový systém pro detekci pozemních a vzdušných cílů kategorie LSS (Low Slow Small), SW moduly pro zobrazení informace o vzdušné situaci a pozemní situaci a související algoritmy pro klasifikaci typů cíle.

Výzkum a vývoj komplexního antidronového systému

Cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti komplexních antidronových systémů ve formě účinné spolupráce mezi společností RETIA, a.s. a Univerzitou Hradec Králové. Výsledkem projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen VaV) bude prototyp Komplexního radarového systému (dále jen KAS), který projde všemi potřebnými zkouškami a testováním. Výsledný produkt bude mít velký tržní potenciál vzhledem ke zvýšené poptávce po systémech detekce a sledování pozemních a malých, pomalých a nízkoletících vzdušných cílů (sdružených pod používanou zkratkou LSS). Jedinečnost vyvinutého produktu bude spočívat v inovativním technickém řešení.

Projekty realizované v rámci OP VVV​

  • Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans), reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394
    • Cílem projektu je posílení a rozvoj spolupráce mezi sektory výzkumné organizace a aplikační sférou v hradecko-pardubické aglomeraci ve specializacích oborů elektrotechniky, informatiky a dopravních systémů.

Projekty realizované Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem dopravy v rámci Programu DOPRAVA 2020+

VÝHYBKA 4.0

  • Návrh diagnostického a monitorovacího systému do železničních výhybek.
  • Cílem projektu je návrh inteligentního diagnostického systému pro železniční výhybky tak, aby byl schopen zachytit včas zhoršování technického stavu, případně poruchu na výhybce a umožnil správci infrastruktury prediktivní údržbu.

Profil zadavatele RETIA, a. s.