RETIA

ReTob

Optická aparatura ReTob zajišťuje detekci nízkoletících cílů prostředky denního i nočního vidění v prostoru, který není pokryt radarovými prostředky. Tvoří součást systému RACCOS.

termivizní
kamera
laserový
dálkoměr
přesnost souřadnice
< 15 m
pochodová poloha
minimálně 8 hodin

Aparatura pozorovatele vzdušného prostoru ReTob je určena k pasivní detekci nízkoletících cílů prostředky denního i nočního vidění v prostoru, který není pokryt radarovými prostředky.

Získaná 3D informace o detekovaných cílech se přenáší pomocí radiostanice nebo metalického spoje do místa velení a řízení k dalšímu zpracování.

Aparatura pozorovatele je tvořena stativem, goniometrem, senzory a zodolněným přenosným počítačem a komunikačními a navigačními prostředky.

ReTob, jako součást systému RACCOS, je zaveden  do výzbroje Armády České republiky.

Optická aparatura ReTob zajišťuje detekci nízkoletících cílů prostředky denního i nočního vidění v prostoru, který není pokryt radarovými prostředky. Tvoří součást systému RACCOS.

Základní charakteristiky

Navigační systém

 • GPS v režimu SPS
 • přesnost souřadnice <15 m

Digitální goniometr

 • přesnost elektronického kompasu 0,5° RMS
 • přesnost měření azimutu 0,5° RMS
 • přesnost měření elevace 0,2° RMS

Laserový dálkoměr

 • dosah za denního světla na vrtulník typu Mi-17 min. 8 km
 • přesnost měření dálky ± 5m
 • zvětšení optiky 8x

Termokamera

 • chlazená, pracující v pásmu 3-5um
 • dosah nočního vidění na vrtulník typu Mi-17 min. 5 km
 • detekce cíle v termovizní kameře:
 • tank > 8 km
 • vrtulník 12 km
 • letoun 20 km

Napájení interními akumulátory

 • min. 8h v pochodové poloze
 • min. 4h v bojové poloze

Napájení externí

 • stejnosměrné 12-27 V, max. 140W

Video