RETIA

C4I SHORAD (RACCOS)

Mobilní automatizovaný systém velení a řízení pozemní protivzdušné obrany.

velení a řízení
palby
integrace různých
systémů
modulární systém
na míru
zvyšuje
efektivnost

Automatizovaný systém RACCOS je mobilní komunikační a informační systém velení a řízení palby, který je možno provozovat jednotkami protiletadlové obrany na stanovišti nebo během jejich přesunu.

Úkolem systému je poskytovat nadřízeným, podřízeným a součinnostním složkám informace potřebné pro jejich činnost a navrhovat řešení, která umožňují zvýšit účinnost a efektivnost systému protiletadlové obrany.

Mobilní automatizovaný systém velení a řízení pozemní protivzdušné obrany.

Základní charakteristiky

Systém RACCOS přijímá a zpracovává data vzdušné situace přicházející z různých zdrojů (z nadřízeného systému, od vlastních senzorů (radary, optické senzory) a od sousedních jednotek), vytváří sloučenou vzdušnou situaci, zpracovává příslušnost cílů a vyhodnocuje jejich charakteristiky.

Zobrazuje sloučenou vzdušnou situaci, predikuje polohy cílů, poskytuje v nezbytném rozsahu přehled o vzdušné situaci vzhledem k rozmístění bráněných objektů a navrhuje optimální přidělení cíle podřízených palebným prvkům dle jejich pozice a taktických parametrů.

Systém dále slouží ke shromažďování, vyhodnocování a přípravě podkladů pro velení a řízení bojové činnosti jednotek protiletadlového vojska. 

Zabezpečuje výměnu údajů o vlastních jednotkách, o protivníkovi a jeho činnosti, o radiační a chemické situaci pomocí formalizovaných a neformalizovaných zpráv.

C4I SHORAD (RACCOS)​ zahrnuje