RETIA

ReDAT TextProcessor

Modul pro analýzu nehovorových interakcí i obecných textových dokumentů.

elektronická
pošta
chaty a
messengery
 
dokumenty
papírová
pošta

Řada zákazníků již využívá systém ReDAT pro záznam a zpracování hovorů i obrazovek a mají nasazeny moduly z řad hlasových analýz i Quality Managementu. V současné době se v kontaktních centrech značně zvyšuje podíl nehovorových interakcí na celkovém provozu.

Jedná se zejména o email, chat, sociální sítě, ale i textové dokumenty s vazbou nebo bez vazby na hovorové interakce. Pro udržení konkurenceschopnosti, i v rámci lepší zpětné vazby, je nezbytné se tímto trendem zabývat a nehovorové interakce zpracovávat a analyzovat stejně tak, jako je to již běžné u interakcí hovorových.

Modul pro analýzu nehovorových interakcí i obecných textových dokumentů.

Klíčové vlastnosti

ReDAT TextProcessor je základní modul pokročilých analýz, který lze rozšířit o nadstavbový modul ReDAT TopicDetection.

 • Jednotné prostředí pro práci se všemi interakcemi.
 • Interakce jsou dostupné v seznamu záznamů aplikační platformy ReDAT eXperience.
  • Přístup k nim je řízen oprávněním stejně jako k hovorům.
 • Interakce lze libovolně filtrovat dle metadat.
 • Na nehovorové interakce lze aplikovat všechny moduly Quality Managementu.
 • Detekce témat a kontextu v interakcích pomocí modulu ReDAT TopicDetection.
 • Systém může být využit na zpracování nehovorových interakcí, které realizují pracovníci backoffice.
  • Tedy i na obsah bez vazby na konkrétní hovor kontaktního centra.
 • Škálovatelné řešení – pro velké i malé zákazníky.
 • Licencování podle počtu zpracovaných interakcí za den.

Dříve a nyní

Dříve

V minulosti byla realizována pouze částečná integrace. To znamenalo vkládat manuálně vybrané nehovorové interakce do systému ReDAT a k nim vytvářet hodnotící formuláře. Pro nehovorové interakce v řádu jednotek to bylo dostatečné řešení.

S rozvojem elektronické korespondence je ale plná integrace nehovorových interakcí na automatické bázi nezbytné.

Nyní

Díky integračnímu rozhraní do systémů zpracovávající tyto interakce, lze veškerou analytickou práci přesunout do systému ReDAT eXperience. V seznamu záznamů aplikační platformy ReDAT eXperience jsou tyto nehovorové interakce umístěny mezi ostatní položky, kde je lze třídit a filtrovat dle všech dostupných metadat doplňovaných ze systémů třetích stran. Přistup a zobrazení ke všem datům je řízen podle propracovaného systému oprávnění tak, jak jste si již zvykli. Jednoduše a rychle.

Vyzkoušejte si uživatelské rozhraní​​

Není nic jednoduššího, nechte nám tu vaše kontaktní údaje a my Vám vytvoříme přístupové údaje na míru, přesně dle Vašich požadavků.

I my věříme, že někdy je lepší si prostředí pořádně osahat.

Více informací