RETIA

ReDAT TopicDetection

Modul hlasových a textových analýz pro vyhledávání témat v interakcích.

detekce
témat
 
TermCloud
 
inforating
pokročilá
vizualizace

ReDAT TopicDetection je softwarový modul hlasových a textových analýz určený jako nadstavba aplikační platformy ReDAT eXperience. Modul umožňuje analýzu kontextu a obsahu hovorových i nehovorových (textových) interakcí.

ReDAT TopicDetection je vrcholový modul pokročilých analýz, který dále zpracovává data poskytovaná moduly ReDAT VoiceProcessor a ReDAT TextPocessor.

Modul hlasových a textových analýz pro vyhledávání témat v interakcích.

Klíčové vlastnosti

Vlastnosti

Modul má prakticky neomezené možnosti využití, jedním z nejběžnějších výstupů je detekce „témat interakcí“, popisujících základní nosnou informaci ve volání (např. nabídka příslušného produktu zákazníkovi) nebo v textovém dokumentu (chat, email, přepis).

Modul ReDAT TopicDetection poskytuje veškeré výsledky analýz po dokončené interakci. To znamená, že statistiky a trendy mohou prezentovat právě probíhající provoz na kontaktním centru.

Všechny získané výsledky analýzy kontextu a obsahu jsou zobrazovány přehlednou formou na uživatelsky konfigurovatelné ploše.

Inforating

Matice Inforating zobrazuje informace o vazbách mezi jednotlivými tématy. V praxi to znamená, že uživatel může detekovat průnik různých témat ve specifické sadě interakcí, například pro vyhledávání záznamů s prodejním potenciálem, kde nebyla nabídka poskytnuta.

V jednom přehledu lze vybrat až 40 témat.

Začlenění do systému ReDAT

Modul ReDAT TopicDetection je plně škálovatelný a jeho hardwarová náročnost se odvíjí od množství zpracovávaných dat. V případě instalace se stává součástí ReDAT eXperience. Předpokladem pro provoz modulu jsou pouze platné licence, které zpřístupní v uživatelském prostředí ReDAT eXperience jeho funkce a ovládání.

TermCloud

Pro maximální efektivitu práce se systémem je dostupné zobrazení TermCloud. TermCloud v grafické podobě prezentuje nejrelevantnější slova zadané sady interakcí.

Rozložení témat v interakcích

Téma interakce neboli „TOPIC” je definováno v systému a lze jej opakovaně vyhledávat nezávisle na čase a místě určení. Výsledkem analýzy je statistické rozložení témat v interakcích v reálném čase. Výsledky analýzy jsou uloženy do databáze interakcí v ReDAT eXperience, odkud jsou přehlednou grafickou formou předávány na screeny odpovědných pracovníků a vedoucích.

Vyzkoušejte si uživatelské rozhraní​​

Není nic jednoduššího, nechte nám tu vaše kontaktní údaje a my Vám vytvoříme přístupové údaje na míru, přesně dle Vašich požadavků.

I my věříme, že někdy je lepší si prostředí pořádně osahat.

Více informací