RETIA

Firemní politika

Prostřednictvím této firemní politiky chce společnost RETIA, a.s. deklarovat zákazníkům, obchodním partnerům, akcionářům, zaměstnancům a široké veřejnosti své strategické záměry a nastavené principy, které jsou klíčové pro jejich dosažení.

Naše společnost se řadí mezi významné české výrobce radarové techniky, systémů velení a řízení pro obrannou a bezpečnostní oblast, digitálních záznamových systémů a specializovaného software pro širokou oblast použití.

Snažíme se být spolehlivým a respektovaným subjektem na trhu obranné a bezpečnostní techniky doma i v zahraničí. V civilním sektoru chceme posílit pozici respektovaného a spolehlivého dodavatele záznamových systémů.

Nastavením procesů se snažíme zajistit poskytování spolehlivých služeb a výrobu kvalitních produktů v souladu s požadavky zákazníků, a to při soustavné péči o ochranu životního prostředí a bezpečnost informací.

K podpoře stanovených strategických záměrů a v souladu s naším kontextem byl ve společnosti zaveden integrovaný systém řízení, který je postaven na požadavcích norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO/IEC 27001 a následujících principech:

 • Trvalá orientace na uspokojování požadavků a potřeb zákazníka při optimálních nákladech.
 • Kontinuální zlepšování procesů na všech úrovních.
 • Systematická motivace, vzdělávání a výcvik zaměstnanců jako předpoklad trvalého zlepšování.
 • Osobní angažovanost vrcholového vedení společnosti při zabezpečování a rozvoji vhodné pracovní infrastruktury a průběžné uvolňování zdrojů pro zlepšování integrovaného systému řízení.
 • Vzájemná důvěra, respekt a uznání jako nezbytný předpoklad k dosažení požadované úrovně kvality výrobků a služeb.
 • Optimalizace činností s ohledem na minimalizaci odpadů a ochranu přírodních zdrojů jako předpoklad i závazek pro zabezpečení péče o životní prostředí.
 • Realizace aplikovatelných opatření k minimalizaci identifikovaných rizik bezpečnosti informací a zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací.
 • Neustálý soulad s právními předpisy a jinými požadavky, ke kterým se společnost zavázala.

Jsme Váš partner pro vývoj, výrobu a integraci nových radarůsystémů velení a řízení a realizaci modernizačních projektů. Vytváříme trendy v oblasti řízení kvality kontaktních center, záznamu dat řízení letových provozů a dispečinků.

Přehrát video

RETIA

Naše konkurenční výhody?

 • Více jak 25 let na trhu
 • Přizpůsobení produktů požadavkům zákazníka
 • Kompletní realizace
 • Možný transfer technologií