RETIA

ReDAT SmartConnector

Začlenění dat z jiných záznamových systémů do systému ReDAT.

quality
management
analýzy
hlasu a textu
 
integrace
 
bezpečnost

ReDAT SmartConnector přináší zákazníkům svobodu při výběru záznamového systému, přičemž je přívětivý k jejich původním investicím. Je schopný vytěžit data z pořízených nahrávek jiných záznamových systémů a začlenit je do systému ReDAT a tak umožnit práci nad všemi záznamy v jednom prostředí.

Nad importovanými daty tak lze využívat všechny funkční moduly ReDAT eXperience (Hodnocení, Dashboardy, Reporty, Hlasové analýzy, …). ReDAT SmartConnector je maximálně univerzální, ale obvykle vyžaduje určitou míru customizace. Importovat lze nejen audio záznamy, ale v podstatě všechny typy médií, které systém ReDAT eXperience podporuje (např. screeny, CCTV video, …).

Začlenění dat z jiných záznamových systémů do systému ReDAT.

Import záznamů

Pod souhrnným názvem SmartConnector je možné si představit následující možné způsoby importu záznamů:

 • Jednorázový import záznamů ze záznamového systému, který přestává zákazník používat
 • Periodický import záznamů ze záznamového systému, který chce zákazník z různých důvodů
  i nadále používat
 • Manuální import záznamů – např. záznamy pořízené diktafonem při styku se zákazníkem na jednotlivých provozovnách

Jednorázový import

Je nezbytný přístup k původnímu záznamovému systému – obvykle přístup do databáze a archivu záznamů, variantou řešení může být, pokud výrobce původního systému poskytuje „konektor“ (API, program) pro export záznamů. Specifickým problémem může být vlastní formát média souborů (např. proprietární komprese) nebo jejich šifrované uložení v archivu.

Manuální import

Import probíhá vložením např. USB flash disku do počítače a přes GUI ReDat eXperience se provede import buď jednotlivých záznamů, nebo celého adresáře.

Periodický import

Obvyklým řešením je, že jsou záznamy ukládány ve sdíleném adresáři. Pro získání metadat záznamů jsou podporovány metody:

 • metadata jsou obsažena ve jménu souboru záznamu
 • každý záznam má k sobě vytvořen textový soubor s metadaty
 • záznamy za určitý časový interval (např. den) mají společný soubor metadat

Odlišná struktura poskytovaných metadat přináší potřebu customizace, metadata musí poskytovat minimálně tyto údaje:

 • začátek záznamu, konec záznamu (nebo délka trvání)
 • identifikaci nahrávaného zdroje (pobočka, agent)
 • u telefonních hovorů by měl být uveden směr

Je možné importovat i šifrované záznamy – potom je nutné poskytnout privátní klíč.

Vyzkoušejte si uživatelské rozhraní​​

Není nic jednoduššího, nechte nám tu vaše kontaktní údaje a my Vám vytvoříme přístupové údaje na míru, přesně dle Vašich požadavků.

I my věříme, že někdy je lepší si prostředí pořádně osahat.

Více informací