RETIA

ReGuard — 3D radar krátkého dosahu

Víceúčelový 3D radar pro detekci a sledování pozemních a nízko letících cílů.

přístrojový dosah
0,25–18 km
výškový strop
3 km
součást
anti-drone řešení
doba zprovoznění
< 10 minut

Radar ReGuard je víceúčelový 3D radar pro detekci a současné sledování pozemních cílů a pomalých nízko letících cílů s malou odraznou plochou (LSS, UAV). Radar ReGuard prohledává prostor pomocí elektronického vychylování paprsku. Radar je možno dodávat s pevnou nebo rotující základnou.

Radar ReGuard je navržen pro dva základní způsoby použití: buď jako samostatné čidlo, nebo jako integrální součást komplexního systému. Dokáže se přizpůsobit přání zákazníka a povaze chráněného objektu, proto je velice vhodný pro řešení různorodých úloh.

Víceúčelový 3D radar pro detekci a sledování pozemních a nízko letících cílů.

Základní charakteristiky

Technologie

  • Technologie 3D AESA s elektronickým vychylováním svazku v elevaci i azimutu
  • Rychlé prohledávání prostoru pomocí více přijímacích svazků
  • Výhradně polovodičová technologie zajištující vysokou spolehlivost systému včetně redundance dílů
  • Monopulsní zpracování v azimutu i elevaci pro přesné vyhodnocení souřadnic
  • Pokročilé signálové a datové zpracování pro potlačení nezájmových objektů (včetně ptactva a automobilů)
  • Datové síťové rozhraní (výstup ASTERIX, vzdálené ovládání, atd.)
  • Built-in test equipment pro automatizovanou diagnostiku systému
  • Schopnost provozu v režimu 24/7

Konfigurace

Přenosná konfigurace

Instalace radarové hlavy na mobilní stativ umožňuje rychlou a snadnou změnu polohy. Této výhody lze využít především pro dočasné sledování a detekci důležitých geografických oblastí nebo ochranu hranic.

Statická konfigurace

Radarová hlava je pevně umístěna na stacionárním místě, např. budově či stožáru. Tato konfigurace je vhodná pro dlouhodobé zabezpečení důležitých objektů, jako jsou elektrárny, letiště, chemické továrny, průmyslové závody apod.

Mobilní konfigurace

Radarová hlava je integrována na vozidle či na jiné zákazníkem definované platformě. Tato integrace velmi usnadňuje hlídkování kolem velkých shromáždění, koncertů, sportovních utkání či VIP zón.

Technický popis

Ochrana hranic

Při ochraně hranic ReGuard zajišťuje, že žádný člověk, vozidlo ani dron nepřekročí hranici bez vědomí uživatele radaru. ReGuard neposkytuje jen včasnou informaci a cenný reakční čas na účinnou odpověď, ale též ochranu širokého pásu území. Jeho dosah při vhodném umístění totiž umožňuje krýt až 22 km hranice v horizontální rovině a současně detekovat možné hrozby až 8 km za ní.

V systému anti-drone

ReGuard lze také použít jako součást antidronového sytému, kde plní roli radarového čidla pro detekci LSS až do vzdálenosti 18 km. Jeho vysoce přesné údaje o poloze cílů poslouží i pro navádění prostředků působení na dron. Žádné antidronové řešení nemůže poskytovat kompletní ochranu bez radarového čidla typu ReGuard.

Využití v systému protivzdušné obrany

Radarová data o vysoké přesnosti, které ReGuard díky své vysoké technologické vyspělosti generuje, pomáhají vytvořit v kombinaci s výkonným zbraňovým systémem, integrací těchto dat a efektivním systémem jejich předávání navýsost účinný systém protivzdušné obrany.

Ochrana důležitých objektů

Množící se příklady vniknutí UAV do prostorů jaderných elektráren, průmyslových či vývojových provozů ukazují, že ochrana proti tomuto typu hrozeb je nyní velmi nedostatečná. Efektivní detekce umožní včas reagovat a předejít hmotným i lidským ztrátám. ReGuard zachytí malý typ komerčního dronu ve vzdálenosti 6 km, což je při jeho maximální rychlosti celý jeho dolet. Uživatel tím získává cenných 15 minut na reakci na vzniklou hrozbu.

Ochrana letišť

Letiště jsou vůči malým bezpilotním prostředkům jedny z nejzranitelnějších objektů. Jen sama jejich přítomnost, dokonce i nezáměrná, ve vyhrazeném prostoru letiště narušuje jeho provoz a vede ke značným ekonomickým ztrátám. Nicméně bohužel existují i možnosti záměrného zneužití dronů k teroristickým činům, např. hrozba záměrného vletu dronu do motoru letadla při startu je děsivá. ReGuardem získávají složky ochrany letiště nástroj, který jim umožňuje předcházet menším i naprosto nenapravitelným škodám. Navíc díky kompletnímu zaznamenávání letových drah všech dronů v dosahu velmi usnadňuje nalezení uživatele dronu, který by byť jen ohrozil provoz letiště. V neposlední řadě je ReGuard vysoce efektivní, co se týče jeho dosahu, jelikož je schopen jen s pomocí jednoho čidla krýt téměř celý kontrolovaný (CTR) prostor letiště.

Virtuální prohlídka