RETIA

Certifkáty

Certifikát ISO 9001:2015

Oblast certifikace: vývoj, konstrukce, výroba, prodej, modernizace, instalace a servis speciálních a průmyslových elektronických systémů a software.

Certifikát ISO 14001:2015

Oblast certifikace: vývoj, konstrukce, výroba, prodej, modernizace, instalace a servis speciálních a průmyslových elektronických systémů a software.

Certifikát ISO 27001:2014

Společnost RETIA, a.s. zavedla systém řízení bezpečnosti informací v souladu s ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 v oblasti vývoje, konstrukce, výroby, prodeje, modernizace, instalace a servisu speciálních a průmyslových elektronických systémů a software.

Osvědčení AQAP 2110

Rozsah platnosti: Vývoj, konstrukce, výroba, prodej, modernizace, instalace a servis speciálních a průmyslových elektronických systémů a software.

Certifikát bezpečnostní způsobilosti - NATO Tajné

Národní bezpečnostní úřad vydal naší společnosti osvědčení o schopnosti bezpečně uchovávat utajované informace do úrovně NATO Tajné.

Osvědčení společnosti RETIA, a.s. na TAJNÉ

Národní bezpečnostní úřad České republiky udělil naší společnosti osvědčení, které umožňuje přístup k utajované informaci ve stupni tajné.

Oprávnění Úřadu pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví opravňuje naši společnost k vývoji, výrobě, instalaci, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení v rozsahu Přílohy 1 vyhlášky 108/1997 Sb, odst. 3.3.4 a 3.3.10.

AOBP 2023

Naše společnost je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Osvědčení ECOBAT/ASEKOL

Osvědčení o uzavření a platnosti smlouvy o společném plnění dle § 31k odstavce 1 písmene c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

LLAPI Laboratory tests - Poland

Certificate of interoperability - JREAP-C

LLAPI Field tests

Osvědčení MAA 3066 až 3068

  • k výrobě, modifikacím a konstrukčním změnám vojenských leteckých pozemních zařízení
  • k vývoji a zkouškám vojenských leteckých pozemních zařízení
  • k instalaci, údržbě a opravám vojenských leteckých pozemních zařízení