RETIA

RePlan

Speciální software RePlan, slouží pro plánování taktických operací a jejich zobrazování nad reálnými mapovými podklady. Tvoří součást systému RACCOS.

 • Zobrazení taktické situace nad mapovým podkladem
 • Výpočet a grafické zobrazení přímé viditelnosti prvků (AMSL/AGL)
 • Simulace průletů prostředků vzdušného napadení a vyhodnocení možností jejich postřelování palebnými prvky
  • videosekvence
  • zobrazení výsledků (zachycení, přiřazení, postřelování, sestřelení)
 • Podpora reálných i simulovaných jednotek
 • Multi jazyková podpora

Speciální software RePlan, slouží pro plánování taktických operací a jejich zobrazování nad reálnými mapovými podklady. Tvoří součást systému RACCOS.

Základní charakteristiky

Softwarové moduly

 • Podpora „Military Decision Making Process“
 • Simulace variant bojové činnosti
 • Výpočet priority bráněných objektů
 • Podpora „Troop Leading Procedures“
 • Podpora a rozdělení palebného úsilí
 • Podpora procesu „Targeting“
 • Rozdělení cílů palebným prvkům k postřelování
 • Řízení palby
 • Management cílů
 • Zpracování průzkumné informace a její zobrazení
 • Podpora praktické realizace palby

Druhy podporovaných map

 • Rastrová data
  • GTiff
 • Vektorová data
  • SQL
  • Shapefile
 • Letecké snímky

Práce s mapami

 • Podpora vrstev
 • Vyčítání pozice z mapy
 • Zobrazení metadat (např. DMR3 CZ – 2010)
 • Měření vzdáleností

Podpora

Podporované entity

 • Zákresy
  • bod, čára, mnohoúhelník, kruh, text
  • vojenské značky MILSTD 2525C
 • Jednotky
  • reálné
  • simulované
  • předdefinované
  • vlastní
 • Bráněný objekt
  • priority
 • Pokrytí
 • Sektory

Podporované souřadnicové systémy

 • WGS
 • UTM
 • MGRS

Podporované prohlížeče

 • Chrome
 • Chromium
 • Safari
 • Firefox
 • Edge
 • IE

Podpora vzdálených serverů

 • Web Map Service
 • Web Map Tile Service
 • Možnost práce offline