RETIA

Modernizace radaru P-18​

Původní zpracování radarového signálu není schopno detekovat a sledovat cíle na pozadí silného rušení a velký podíl neautomatizované ruční práce nesplňuje požadavky na cílovou kapacitu zpracování, spolehlivost a přesnost.

dostupnost
náhradních dílů
prodloužení
životnosti
snížení
nákladů
integrace
moderních technologií

Navrhovaná modernizace radaru potlačuje výše uvedené nedostatky původního systému a poskytuje významné zlepšení výkonu, spolehlivosti a udržovatelnosti.

Radar P-18 je 2D mobilní radar včasného varování pracující v pásmu VHF. Mezi hlavní výhody radaru P-18 patří velký dosah a schopnost detekovat i neviditelné cíle používající stealth technologii. Velikost VHF antény znemožňuje její integraci do raket, které se používají pro likvidaci radarů, což zvyšuje odolnost systému vůči nepřátelskému napadení. Navzdory velmi spolehlivé a relativně jednoduché mechanické konstrukci nemohou původní radarové systémy plnit dnešní požadavky díky morálně i fyzicky zastaralé elektronice a nevyhovujícímu softwarovému vybavení.

Modernizaci radaru lze provést buď ve společnosti RETIA, a.s. nebo v opravárenských podnicích uživatelů. RETIA garantuje komplexní podporu zákazníků pro produkční i servisní fáze.

Původní zpracování radarového signálu není schopno detekovat a sledovat cíle na pozadí silného rušení a velký podíl neautomatizované ruční práce nesplňuje požadavky na cílovou kapacitu zpracování, spolehlivost a přesnost.

Výhody modernizace

 • Zvýšená odolnost proti účinkům elektronického boje (ECCM) 
 • integrace identifikačního systému přítel nepřítel
  • IFF podle západního standardu MARK 12
  • NRZ 12, NRZ-4P podle východního standardu
 • Zavedení digitálního rozhraní pro výstup radiolokačních dat
 • Výměna zastaralých a nedostupných součástí
 • Vyšší užitné vlastnosti early warning systému
  • zlepšené schopnosti detekce
  • zlepšené vedení cíle
  • vyšší přesnost určení polohy cíle
  • dvojnásobně širší pracovní frekvenční pásmo
 • Plně automatizovaný provoz
 • Zvýšená spolehlivost, prodloužená životnost a dostupnost náhradních dílů
 • Propracovaný BITE a dálkové ovládání radiolokátoru
 • Nižší náklady na provoz a životní cyklus
  • Jednoduchá údržba
 • Modulární flexibilní řešení, otevřená architektura
  • Řešení na míru podle potřeb uživatele
 • Aplikace nejnovějších technologií

Modernizace zahrnuje

 • Výměnu veškeré elektroniky radaru
  • stejná elektronika spolu s kompletně přepracovanou automaticky rozvinutelnou výkonnější anténou tvoří základ nového radaru ReVEAL v portfoliu firmy
 • Plně koherentní všesměrový radarový vysílač
  • Frekvenčně agilní vysílač s dvojnásobnou šířkou pásma
  • Design umožňující budoucí vylepšování v souladu s novými poznatky techniky
 • Přijímač s přímou digitalizací mezifrekvenčního signálu
 • Signálový procesor
  • Adaptivní nastavení detekčního prahu (CFAR)
  • Adaptivní zpracování MTD (rozlišení nepohyblivých cílů)
  • Adaptivní vytváření map clutteru (neužitečné odrazy vysílaného signálu) pro jeho potlačení
 • Procesor radarových dat
  • Automatická extrakce souřadnic cíle
  • Korelace a zpracování primárních a IFF radarových dat
 • Místní konzoli LMCC
  • Zobrazení dat a polohy sledovaných cílů
  • Komplexní monitorovací a řídící služby
 • Standardní radarovou konzoli SRCC
  • Umístění na vzdáleném stanovišti – možnost dálkového ovládání
 • Zařízení pro záznam radarových dat
 • Kompletně modernizovanou anténní strukturu
  • Nahrazení všech prvků anténní soustavy
 • ECCM (Electronic Counter Counter-Measure) kanál
  • Nezávislá ECCM anténní soustava
  • Zpracování, vyhodnocení a plně automatizované využití ECCM informace
 • GNSS subsystém pro synchronizaci polohy a času
 • Propracovaný systém BITE (Built Test Equipment) pro rozšířenou online a offline diagnostiku