RETIA

ReDAT Dashboard

Modul Quality Managementu pro grafické zobrazení požadovaných výsledků.

grafy
sloupcové a spojnicové
grafy
maticové
grafy
koláčové
zobrazení
tabulek

Dashboard je indikační prvek (obvykle graf nebo ukazatel) zobrazující stav vybrané veličiny. Změna hodnoty může být vázána k aktuálnímu času (on-line) nebo může znázorňovat stav zadaného časového intervalu.

Modul Dashboard je dodáván se základní sadou šablon, které pokrývají většinu uživatelských analýz. V případě potřeby individuálního přizpůsobení je možná úprava nebo tvorba zcela nové šablony dle specifikací zákazníka.

Modul Quality Managementu pro grafické zobrazení požadovaných výsledků.

Klíčové vlastnosti

Modul je přizpůsoben k pohodlnému a efektivnímu sestavení požadovaného grafického zobrazení dashboardu. Celý systém je postaven na předdefinovaných šablonách, které zajistí získání příslušných dat přímo z databáze. Na uživateli je už pouze definice několika základních proměnných (např. časový rozsah, osoby, hodnotící formuláře, atd.).

Zobrazení nakonfigurovaných dashboardů umožňuje aplikace SmartView. Zde je možné dashboardy přiřazovat do jednotlivých ploch a využívat interaktivitu jejich zpracování – měnit časové rozsahy, zobrazovat různé typy grafů (koláčový, spojnicový, sloupcový, tabulku …), pracovat s legendou grafu.

Vyzkoušejte si uživatelské rozhraní​​

Není nic jednoduššího, nechte nám tu vaše kontaktní údaje a my Vám vytvoříme přístupové údaje na míru, přesně dle Vašich požadavků.

I my věříme, že někdy je lepší si prostředí pořádně osahat.

Více informací