RETIA

Na IDETu jsme představili český antidronový systém ReCas

Na IDETu jsme představili český antidronový systém ReCas

V rámci 30 letého výročí od založení technologické společnosti RETIA, a při příležitosti konání tradičního veletrhu IDET, jsme představili první české komplexní antidronové řešení, které nyní nabízíme pod obchodním názvem ReCas.

Hrozby spojené s provozem bezpilotních prostředků, jako jsou drony, či vyčkávací munice jsou každým dnem sofistikovanější. Snažili jsme se tak na tento dynamický vývoj reagovat řešením, které bude co nejkomplexnější a bude tak pokrývat velké množství potenciálních hrozeb spojených s bezpilotními prostředky v nepřátelských rukou.

A tak dnes přicházíme na trh s vlastním SW řešením (tzv. C2 nebo též Command and Control), které představuje jakýsi „centrální mozek“ celého systému, do kterého je možné integrovat jednotlivé komponenty (prvky) i třetích stran, v návaznosti na konkrétní požadavky zákazníka a deklarované use casy (případy užití).

Náš komplexní antidronový systém ReCas tedy představuje modulární řešení, kde má zákazník možnost výběru jednotlivých komponent do dvou základních částí systému, a to jak části „senzorické“, tak části „efektorové„. Senzorická část systému slouží k detekci hrozeb a efektorová pak k jejich eliminaci.

Základním kamenem senzorické části je v případě antidronového systému ReCas náš 3D radar ReGuard, který je velmi kompaktní a díky svým technickým parametrům ideální pro systémy ochrany před bezpilotními prostředky na velké vzdálenosti. Unikátní parametry a bezprecedentní dosah 3D radaru ReGuard pak garantují včasnou výstrahu před blížící se hrozbou a dávají tak operátorovi více drahocenného času (nejen) na rozhodnutí, jak na detekovanou hrozbu reagovat, ale také velmi důležitý čas na eliminaci.

Další nedílnou komponentou v rámci senzorické části je RF-senzor, který slouží k identifikaci směrů a frekvencí používaných potenciálními hrozbami. (senzor pro rádiový průzkum RF)

Elektro-optický sensor pak slouží ke klasifikaci a potvrzení již dříve detekovaných cílů na základě optického snímání v denním i nočním režimu.

Efektorová část řešení ReCas využívá standardně elektronického rušení (tzv. soft-kill efektor). V našem případě využíváme integrace rušiče přímo na optickém systému, díky kterému je možno v reálném čase sledovat přímo reakci UAV na realizované rušení. V případě potřeby může být též systém rozšířen o prostředky pro sestřelení cíle (hard killing), kterým se někdy také říká letální efektory.