RETIA

Navštivte nás na výstavě Future Forces Exhibition v Praze

Navštivte nás na výstavě Future Forces Exhibition v Praze

Ve dnech 19. – 21. října 2022 nás můžete navštívit na výstavě Future Forces Exhibition v Praze.

Najdete nás v expozici VOP CZ v hale 3 na stánku s číslem 327.

Future Forces Exhibition je mezinárodní výstava představující nejnovější technologie a přístupy k zajištění obrany a bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Výstava nabízí jak statické, tak i dynamické ukázky, prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních sil, nejnovějších technologií a vědeckovýzkumných programů s cílem zapojení všech relevantních subjektů tak, aby vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější.

Výstava a souběžně konané odborné akce vytváří jedinečné prostředí pro obchod, výměnu informací a získávání kontaktů. Během souběžně konaných kongresů, konferencí, workshopů, panelových diskusí a živých ukázek v rámci celého FUTURE FORCES FORUM se na mezinárodní úrovni setkávají civilní a vojenští odborníci, zástupci státní správy, průmyslu, univerzit a vědeckovýzkumných center.

Těšíme se na setkání s Vámi.