RETIA

Proběhl ReDAT Brunch a my děkujeme za vaši účast

Proběhl ReDAT Brunch a my děkujeme za vaši účast

Ve středu 18. října jsme v 27. patře pražského Avant Business centra uspořádali velmi zajímavý a odborně bohatý workshop pro leadery v oblasti kontaktních center nazvaný ReDAT Brunch.

Naši kolegové, zapojení do vývoje záznamových systémů ReDAT, se podělili o zkušenosti týkající se výhod i překážek při záznamu kamenných poboček, nastínili nová uživatelská rozhraní a moduly k prezentaci dat zacílené na jednoduchou správu a intuitivní workflow a největší ohlas si zcela očekávaně vysloužilo téma o využití umělé inteligence v prostředí hlasových i textových analýz a práce se záznamy jako takovými. Rozhodně je na co se do budoucna těšit.

Zajímavým zpestřením byla i přednáška kolegy ze státního podniku Řízení letového podniku České republiky, který se podělil o praktické zkušenosti s našimi systémy ReDAT, které jsou v ŘLP nainstalované, ale zároveň se účastníci mohli dozvědět více o aktuálních trendech a možnostech využití dronů. To vše zábavnou a odlehčenou formou. Děkujeme.

Setkání v nejvyšší pražské budově bylo i skvělou příležitostí k vytvoření nových kontaktů a prohloubení těch stávajících. Pro účastníky workshopu však nebyla jen odborná část programu velkým lákadlem. Jednalo se totiž i o brunch a catering si vysloužil nemalou pochvalu. Takové podmínky jsou ideální příležitostí pro neformální networking a výměnu názorů během přestávek.

Věříme, že se akce vydařila a budeme se těšit na další.