RETIA

Týkají se vás investiční hovory? Máme pro vás řešení

Týkají se vás investiční hovory? Máme pro vás řešení

Dne 16. 12. 2022 vydal regulátor trhu ČNB stanovisko k regulaci finančního trhu „Přístup ČNB k záznamům telefonických hovorů a elektronické komunikace při poskytování investičních služeb“. Z tohoto stanoviska vyplývá, že obchodníci s cennými papíry včetně bank, investičních společností a zprostředkovatelů musí nahrávat veškerou komunikaci, kterou s klienty vedou ohledně investičních služeb a které by nakonec mohly vést k uskutečnění obchodu.

Hovory se podle regulátora musí nahrávat vždy celé a zákazníka stačí na nahrávání upozornit pouze jednou – na začátku komunikace k investičním službám. Hovory musí firmy nabízející investice archivovat alespoň po dobu pět let, v případě banky pak alespoň deset let.

Povinné nahrávání komunikace se týká nejen všech investičních služeb, které jsou poskytovány po telefonu, ale i komunikace, která teprve směřuje k poskytnutí investiční služby. Za investiční službu přijímání a předávání pokynů se přitom považuje i nabízení možnosti sjednat obchod, předkládání návrhů smlouvy a provádění přípravných prací, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání služby,“ píše ČNB ve stanovisku.

Stanovisko ČNB se týká nejen telefonických hovorů, ale obdobně platí také pro elektronickou komunikaci. Tou se rozumí jak e-maily, SMS a aplikace jako třeba WhatsApp, ale také online schůzky (videokonference).

Jakmile má pracovník (oprávněný nabízet investiční služby) své telefonní číslo na vizitce, webu, smluvní dokumentaci a podobně, považuje se jako schválený prostředek komunikace se zákazníkem pro účely investičních služeb, takže se hovory musí nahrávat. Není přitom podstatné, zda jde o telefon služební či soukromý.

Nahrané hovory pak firma musí dostatečně kontrolovat. „Například v případě, kdy během čtvrtletí proběhne 5000 hovorů se zákazníky, budou zkontrolovány alespoň vyšší stovky z nich (v závislosti na dalších faktorech). Reprezentativní vzorek by měl být přiměřený také rizikovosti nabízených nástrojů, zkušenostem obchodníka s cennými papíry s pracovníky, kteří hovory vedou, a dalším aspektům. Orientačně lze za výchozí limit pro velikost vzorku považovat řádově vyšší stovky nahrávek či 100 % všech nahrávek v daném čtvrtletí (platí vždy nižší doporučený limit) s tím, že přiměřenost menšího vzorku by bylo nutné v každém takovém případě podrobně odůvodnit. Kontrola by měla probíhat čtvrtletně, v případě celkově nízkého počtu nahrávek v daném čtvrtletí (nižší stovky) lze přiměřeně snížit četnost kontroly až na jednou ročně,“ píše ČNB.

Máme pro vás připravené vyhovující řešení, stačí se ozvat...

Dokážeme nabídnout (a naše reference v tomto ohledu mluví za nás) záznamový systém ReDAT s propracovaným nástrojem pro hodnocení zaznamenaných interakcí, které je taktéž požadováno regulací ČNB.

Pokud se vás tedy stanovisko regulátora trhu ČNB týká a naše nabídka vás oslovila, neváhejte se obrátit na naše obchodní oddělení redat@retia.cz nebo +420 466 852 538